Viha ja agressiivsuse test

Viha ja agressiivsuse test /

Viha see on väga intensiivne viha tunne, samuti määratletakse seda kui tendentsi avaldada agressiivset või vägivaldset käitumist. Teisest küljest, agressiivsus seda määratletakse lugupidamatuse väljendusena, vähe sallivust vastandlike ideede ja ilmingute suhtes, nagu peksmine, kuritarvitamine või solvamine.

Kõigil inimestel on teatav valmisolek vägivalda kasutada, kuid vähesed muutuvad tõeliselt agressiivseks ja ohtlikuks. Selle kaudu viha ja agressiivsuse test meie eelsoodumust vägivalla praktiseerimiseks hinnatakse. See test on täiesti online ja tasuta.

See üks agressiivse ja vägivaldse käitumise psühholoogiline test põhineb Buss ja Perry agressiivsuse testil. Siiski on seda kohandatud viha mõõtmiseks. ¿Sa oled agressiivne? Kui soovite avastada oma agressiooni ja viha taset, tehke seda huvitavat isiksuse testi, mida pakume teile psühholoogia-võrgus.

Nende katsete tulemused on soovituslikud, kuna diagnoosi peab alati läbi viima professionaalne psühholoog.