Meeskonna loomise funktsioonid ja eelised

Meeskonna loomise funktsioonid ja eelised / Töö

Meeskonna loomine seisneb tegevuste otsimises, mis võivad moodustada suure jõudlusega meeskondi, et parandada rühmasiseseid suhteid. Sel põhjusel, See on vahend, mida kasutatakse laialdaselt ettevõtete organisatsioonilises arengus lisaks sõjaväeüksustele või spordimeeskondadele.

Selle kontseptsiooni päritolu pärineb 1920. ja 1930. aastatest, kui psühholoog William McDougall avaldas oma raamatu "Grupi meel", kus ta hakkas rääkima meeskonnatunde tähtsusest töökeskkonnas.

Mis on suure jõudlusega meeskonnad?

Mõnel juhul ei tööta ettevõttesisesed töörühmad oodatava tõhususe tasemega, soovitud tulemuste eraldamine saadud tulemustest. Sageli on see tingitud selle puudumisest oma liikmete vahel või seetõttu, et nende rollid ei ole täpselt määratletud või nad ei tea oma eesmärke.

Selle olukorra tagajärg on a madal tootlikkus töökohal ja rida organisatsioonilisi probleeme, see võib isegi tekitada konflikte kolleegide vahel. Nende probleemidega silmitsi seistes tekib idee moodustada kõrgetasemelisi meeskondi meeskonnatöö abil. Selle optimaalne rakendamine võib saavutada kõrgel tasemel tulemusi ja suurt rahulolu ja motivatsiooni töörühmas.

Meeskonna loomise üks võtmeid on hoida meeskond algusest peale ühiselt ja korralikult.

Kuidas rakendatakse meeskonna loomist?

Kõrge jõudlusega meeskonna loomine meeskonnatöö tehnikat kasutades ei ole kerge ülesanne, kuid selle tulemused on väga positiivsed. Esimene samm on kindlaksmääratud ja intelligentne värbamis- ja valikupoliitika. Tänu sellele saame iga töökeskkonnas iga positsiooni jaoks kõige pädevamad isikud. Lisaks on oluline, et lisaks parimatele oleksid nad võimelised meeskonda moodustama.

Teisest küljest on oluline, et selle töörühma juhil oleks juht. Sellel peab olema suurepärane töövõime, tulevikunägemus ja inspireerida selle inimkvaliteeti. Samuti, Oluline on, et liider omaks ülejäänud meeskonnaliikmetele empaatiat.

Nende juhi ülesannete vahel, mida nad rõhutavad:

  • Märgistage selgelt meeskonna eesmärgid.
  • Määratlege süsteem eesmärkide ulatuse mõõtmiseks.
  • Luua tõhus side- ja organisatsioonisüsteem meeskonnaliikmete vahel.
  • Määrake meeskonnas otsuste tegemise ja probleemide lahendamise protseduurid.
  • Töötada välja personalijuhtimissüsteemid, nagu värbamine, koolitus ja motivatsioon.

Meeskonnatöö arendamine osalusürituste kaudu

Kõige tavalisem meetod meeskonnatöö rakendamiseks ja töötajate kaasamise soodustamiseks on osalemine erinevatel üritustel. Sel viisil saame toita neid ühendavaid sidemeid ja võimaldada neil avada uusi sidekanaleid.

Tugevad suhted meeskonnaliikmete vahel toovad kaasa paremaid tulemusi, suuremat tootlikkust ning tõhusat ja vastupidavamat töökeskkonda.

Sageli defineerite oma kaastöölised inimestena, keda teate, kuid ei pea sõpru. Sel põhjusel, osalemine sündmustes või tegevustes, mis ületavad töökeskkonna, võivad aidata luua võlakirju parandada kõigi töötajate integreerimist ja nende mugavust meeskonnas.

Hea näide sellisest praktikast on reis koos teha. Sel moel on kaastöölistel aega rääkida ja üksteist paremini tundma õppida, võimaldades igaühel üksteisele lähemale tunda.

Teiseks võimaluseks võib olla ürituse korraldamine tegevustega, millega kaasnevad väljakutsed. Mingi Gymkhana see hõlmab tegevusi, milles iga meeskonnaliige võib kasutada oma probleemide lahendamise oskusi rühma kasuks mängulises kontekstis. See võib tugevdada kolleegide vahelisi sidemeid ja teha kõik teadlikumaks oma rollist meeskonnas, samuti olla teadlik teiste väärtusest ja koostöö tähtsusest.

Kuidas vältida toksilise kaaslase mõju Kui teil on mürgine kaaslane, kes muudab teie elu võimatuks, on siin võtmed selle tuvastamiseks ja negatiivsest mõjust eemale jõudmiseks.